Hvor går du hen…

…når du vil skabe dig? For nogle mennesker er dét at skabe, en ligeså livsvigtigt del af deres eksistens, som at trække vejret. Vi ånder ind. Vi ånder ud. Og i selvsamme bevægelse ligger der en sansning, som på en eller anden måde giver os […]

Read more